Nejste-li se zbožím spokojeni, můžete jej v zákonné lhůtě vrátit.

Podmínky pro vrácení zboží

  • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
  • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
  • Odstoupení od kupní smlouvy v písemné podobě musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.  Nestačí jej v tento den pouze odeslat.
  • Rozbalením zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
  • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
  • Dodavatel nehradí dopravné směrem od kupujícího zpět.
  • Prodejci je dána povinnost vracet poštovné, avšak nyní je stanoveno, že pouze ve výši nejnižšího prodejcem nabízeného poštovného.